Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecná ustanovení
Společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů
Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.

Adresa odpovědného subjektu: U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7

Společnost Henkel používá osobní údaje především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud k tomu daný uživatel dal společnosti Henkel souhlas. Společnost Henkel ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a stíhání zneužití.

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

3. Další zpracování osobních údajů
Kontaktujte naši společnost!

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje (Kontaktujte naši společnost!). Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů s veřejností, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů: p. Lenka Studničná, HENKELČR, spol. s r. o., U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, Česká republika ((E-Mail: dataprotectioncz@henkel.com).

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. zprostředkovává pouze kontakt mezi kadeřníky a zákazníky pomocí této platformy. Zdůrazňujeme, že nenese žádnou odpovědnost a ani neručí za jakákoliv závazky a plnění za uzavřené obchody mezi kadeřníky a zákazníky. K platbě bude docházet přímo mezi kadeřníkem (např. Majitelem salonu) a zákazníkem (např. Klientem) prostřednictvím řešení Pay Pal. My (helpyoursalon) nabízíme pouze službu na vygenerování odkazu. Podnik přebírá riziko a zodpovědnost za uplatnění.